HIERARHICZNA WSPÓŁPRACA WIELU PODMIOTÓW

ł
a
ń
c
u
c
h

w
a
r
t
o
ś
c
igrupa firm wyspecjalizowana w obsłudze klientów
dostarcza zlecenia

kropki 11

11 podmiotów
grupa firm zbiera, przetwarza
i rozdziela pracę

kropki 4

4 podmioty
grupa firm realizuje oklejanie
pojazdów w terenie

kropki 21

21 podmiotów
w Zakładach Komunikacji Zbiorowej:
MPK, MZA, PKS, ARRIVA, etc. etc...
256 podmiotów

ł
a
ń
c
u
c
h

w
a
r
t
o
ś
c
i

kropki 256

Jeśli Ty lub Twoja Firma wpisujecie sie w nasz schemat - przyłączcie się do Nas
andrzej.bochenski@exim-t.com.pl
odpowiadam na każdego maila