cennik wykonania reklamy: na samochodach, na tablicach; litery ze styroduru;RODZAJ REKLAMY WYKONANIE
REKLAMY
UWAGI
samochody osobowe 150 - 1700 zł za 1 pojazd
samochody ciężarowe 500 - 8000 zł za 1 pojazd
tablice
- plansza z grafiką      150 do 350 zł za m2
- konstrukcja i montaż 100 - 300 zł za m2 dodatkowo
litery przestrzenne ze styroduru
- wykonanie liter 50 - 500 zł za m2
- montaż liter     150 - 250 zł za m2
podane ceny są cenami netto
Ostateczna cena jest ustalana po przedstawieniu projektu.
Wpływ na cenę ma wielkość reklamy i jej rodzaj.
wszelkie dodatkowe informacje dotyczące promocji i warunków szczegółowych umieszczania reklam przesyłamy e-mailem